neoficiální informační stránka

Zadavatel: Úřad Městského Obvodu Plzeň 4 (kontakt) Autor: L. Tlustá, B. Strejc, O. Janout, A. Kubalík, PROJECTSTUDIO8

Cílem tohoto konceptu je připravit pro vymezený prostor Masarykovy ulice koncepční nástroj, dle kterého bude možno postupovat při jednotlivých stavebních zásazích v celém prostoru Masarykovy třídy. Materiál určuje celkovou koncepci, která vytvoří vizi rozvoje Masarykovy třídy jako celku a zároveň a především identifikuje hlavní úseky, místa s potenciálem rozvoje a taktéž místa a úseky s kritickými střety různých zájmů a mimo kompetence Městského obvodu Plzeň 4, případně Magistrátu města Plzně.

Tento materiál není projektem, ale konceptem pro budoucí úpravy Masarykovy ulice. Koncept si dělá ambici iniciovat podnětné změny a úpravy ke zlepšení prostoru a fungování centrální Masarykovy třídy. Bude sloužit jako podklad a koncepční materiál, který vytyčuje zásady a pravidla k budoucím projektům, změnám, stavbám, rekonstrukcím i samotné správě prostoru Masarykovy třídy.

Celý koncept ke stažení

<aside> 📁 Ke stažení celý koncept Masarykovy třídy (podoba z prezentace veřejnosti v září 2022)

Plná verze (142 MB)

KONCEPT Masarykovy třídy - FINAL 2021.pdf.pdf

Zmenšená verze (33 MB)

Koncept_Masarykovy_tridy-FINAL_2021.tiny.pdf

</aside>

Z médií

Bulváru na Doubravce vtisknou budoucí podobu i místní lidé

Výstava odhaluje proměnu Masarykovy třídy

Masaryková třída se promění v bulvár. O podobě rozhodnou i lidé

Masarykovu třídu v Plzni na Doubravce čeká proměna na městský bulvár

Masarykova třída na Doubravce se má proměnit v příjemný městský bulvár - iDNES.cz

Studie lokality Na Rybníčku byla představena veřejnosti

Realizované části

<aside> 1️⃣ Projekt křižovatka Rokycanská

400338_22_Masarykova_Rokycanska.pdf

</aside>

Jak to vidíme

<aside> 👍 Lajkujeme

<aside> 🤔 Rezervy

Vybrané pasáže / vizualizace z projektu

Masarycka-12.png

Masarycka-18.png

Masarycka-21.png

Masarycka-22.png

Masarycka-24.png

Masarycka-34.png

Masarycka-45.png

Masarycka-55.png

Masarycka-61.png